Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24915
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 24069
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22125
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 21892
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21268
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18763
Główny specjalista ds kadr, rozliczeń finansowych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17394
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17155
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16447
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16311
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15282
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14983
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12908
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 11046
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10446