Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24868
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 23397
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22116
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 21750
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21236
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18701
Główny specjalista ds kadr, rozliczeń finansowych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17363
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17106
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16397
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16300
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15247
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14926
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12895
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 11038
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10432