Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24800
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 22485
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22109
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 21604
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21187
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18634
Główny specjalista ds kadr, rozliczeń finansowych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17342
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17074
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16352
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16295
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15224
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14885
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12891
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 11028
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10422