Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24938
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 24376
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22139
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 21956
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21286
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18801
Główny specjalista ds kadr, rozliczeń finansowych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17398
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17168
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16464
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16315
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15286
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 15112
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12911
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 11049
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10461