Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24610
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22068
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21089
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20947
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 20259
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18499
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17271
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17016
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16265
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16253
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15112
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14718
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12861
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10966
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10387