Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 25405
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 25043
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22174
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 22134
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21341
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 19031
Stanowisko ds.organizacyjnych Agnieszka Magdalena Włodarczyk 17438
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17250
Ogłoszenia archiwalne Agnieszka Włodarczyk 16611
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Magdalena Włodarczyk 16565
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16340
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Magdalena Włodarczyk 15327
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12925
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 11058
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10475