Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24587
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22063
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21073
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20873
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 19992
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18487
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17266
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17002
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16257
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16247
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15097
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14698
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12858
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10962
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10378