Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 25125
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 25022
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22160
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 22072
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21330
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18935
Stanowisko ds.organizacyjnych Agnieszka Magdalena Włodarczyk 17428
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17223
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Magdalena Włodarczyk 16548
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16330
Ogłoszenia archiwalne Agnieszka Włodarczyk 15952
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Magdalena Włodarczyk 15322
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12923
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 11055
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10473