Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24958
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 24719
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22149
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 22011
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21296
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18850
Główny specjalista ds kadr, rozliczeń finansowych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17405
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17187
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16488
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16322
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 15405
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15293
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12920
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 11050
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10470