Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24617
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22070
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21097
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 21024
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 20484
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18510
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17275
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17019
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16274
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16257
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15117
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14727
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12861
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10969
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10387