Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24665
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22073
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21107
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 21092
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 20690
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18529
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17282
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17029
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16286
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16262
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15157
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14742
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12864
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10980
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10392