Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24763
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22099
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 21716
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 21406
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21175
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18594
Główny specjalista ds kadr, rozliczeń finansowych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17330
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17056
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16321
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16289
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15199
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14842
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12885
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 11011
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10412