Statystyki


Title Author View Count
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24663
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22073
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21106
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 21067
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 20632
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18528
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17282
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17028
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16286
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16261
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15156
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14741
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12864
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10979
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10389