Statystyki


Title Author View Count
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24614
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22068
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21093
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20986
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 20381
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18506
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17274
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17016
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16268
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16255
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15115
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14721
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12861
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10969
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10387