Statystyki


Title Author View Count
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24767
Otwarty konkurs ofert Beata Kosędka 22102
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 21860
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 21487
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21176
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18600
Główny specjalista ds kadr, rozliczeń finansowych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17330
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17058
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16323
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16290
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15200
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14851
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12886
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 11013
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10414