Statystyki


Title Author View Count
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24602
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22063
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21076
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20904
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 20155
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18494
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17270
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 17008
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16262
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16247
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15108
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14708
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12858
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10963
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10378