Statystyki


Title Author View Count
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24574
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22058
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21065
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20805
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 19873
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18480
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17263
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 16998
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16250
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16243
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15093
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14661
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12857
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10959
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10375