Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24492
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 21985
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 20939
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20517
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18402
Informacje podstawowe Beata Kosędka 18318
Główny Księgowy Beata Kosędka 17217
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 16942
Elektroniczny Urząd Podawczy Beata Kosędka 16180
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16180
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Beata Kosędka 15035
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14456
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12802
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10859
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10296