Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24401
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 21883
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 20862
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20079
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18362
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17194
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 16896
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 16518
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16146
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16131
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 14978
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14245
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12760
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10804
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10224