Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24471
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 21952
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 20911
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20388
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18382
Informacje podstawowe Beata Kosędka 17867
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17207
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 16928
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16167
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16165
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Beata Kosędka 15015
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14394
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12788
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10835
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10269