Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24559
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22049
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 21038
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20747
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 19686
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18467
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17256
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 16991
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16238
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16237
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15078
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14623
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12846
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10939
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10361