Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24412
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 21901
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 20877
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20165
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18366
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17196
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 16902
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 16680
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16148
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16137
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 14986
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14289
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12763
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10811
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10236