Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24520
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22005
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 20967
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20576
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 19093
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18420
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17233
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 16956
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16198
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16194
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Agnieszka Włodarczyk 15047
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14505
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12816
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10884
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10321