Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24487
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 21970
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 20926
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20471
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18397
Informacje podstawowe Beata Kosędka 18120
Główny Księgowy Beata Kosędka 17212
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 16936
Elektroniczny Urząd Podawczy Beata Kosędka 16176
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16176
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Beata Kosędka 15025
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14435
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12797
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10853
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10286