Statystyki


Title Author View Count
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24537
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 22026
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 20998
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20681
Informacje podstawowe Paweł Sztoch 19424
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18441
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17246
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 16974
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16219
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16213
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Beata Kosędka 15061
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14568
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12831
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10914
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10343