Statystyki


Title Author View Count
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24451
Otwarty konkurs ofert Beata Kosędka 21918
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 20889
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20255
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18372
Główny Księgowy Agnieszka Włodarczyk 17201
Informacje podstawowe Agnieszka Włodarczyk 17012
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 16915
Elektroniczny Urząd Podawczy Agnieszka Włodarczyk 16157
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16151
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Beata Kosędka 14997
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14335
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12781
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10821
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10251