Statystyki


Title Author View Count
Struktura organizacyjna Paweł Sztoch 24464
Otwarty konkurs ofert Agnieszka Włodarczyk 21931
Statut i regulamin organizacyjny PCPR Agnieszka Włodarczyk 20894
Ogłoszenia Agnieszka Włodarczyk 20309
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Włodarczyk 18378
Informacje podstawowe Beata Kosędka 17660
Główny Księgowy Beata Kosędka 17205
Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych Agnieszka Włodarczyk 16920
Elektroniczny Urząd Podawczy Beata Kosędka 16159
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Włodarczyk 16159
Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej Beata Kosędka 15006
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze Agnieszka Włodarczyk 14353
Projekt " Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim" Agnieszka Włodarczyk 12784
Link do Elektronicznego Urzędu Podawczego Agnieszka Włodarczyk 10829
Zamówienia publiczne Beata Kosędka 10257